Điện thoại thuê xe : 0908450742

Thuê xe tải chuyển nhà


Ngày :23/04/2013
1 tấn , 1.5 tấn , 2 tấn , 3 tấn , 5 tấn / Vận chuyển hàng hóa , dọn nhà / TPHCM đi Vũng Tàu , nội thành HCM /

1 tấn , 1.25 tấn , 1.4 tấn / 2008 / Chuyển nhà , vận chuyển hàng hóa , có lái / AWD

0.5 tấn (5 tạ) , 1 tấn , 0.75 tấn , 1.25 tấn / 2009 / Vận chuyển hàng hóa , dọn nhà , Hợp đồng vận chuyển dài hạn /