Điện thoại thuê xe : 0908450742

Thuê xe tải vận chuyên tuyến Hà Nội Hải Phòng

Ngày :23/04/2013

Cho thuê xe tải 1t25 tấn vận chuyển hàng theo chuyến

Cho thuê xe tải 1t25 tấn vận chuyển hàng trong nội thành

Cho thuê xe tải 1t25 tấn vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh

Cho thuê xe tải 1t25 tấn vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng

Vận chuyển hàng chuyên tuyến bằng xe tải 1,2 tấn

Vận chuyển chuyên tuyến Hà Nội- Hải Phòng bằng xe tải 1,25 tấn

Cho thuê xe tải 1t25 tấn vận chuyển hàng hóa tại KCN