Điện thoại thuê xe : 0908450742

Thuê xe tải 5 tạ Hà Nội


Ngày :22/08/2013
500Kg , 1 tấn , 1.25 tấn / cho thuê xe tải / Hà Nội đi các tỉnh /