Điện thoại thuê xe : 0908450742

Thuê xe tải thùng kín


Ngày :14/08/2013
1 tấn , 2 tấn / Chuyển phòng trọ / Sài Gòn (TPHCM) đi các tỉnh miền tây /