Điện thoại thuê xe : 0908450742

Vận chuyển hàng hóa Bắc Nam


Ngày :26/07/2013
8 tấn , 1 tấn , 1.5 tấn , 2 tấn ,2.5 tấn , 3.5 tấn , 15 tấn / thuê xe tải chở hàng / Hà Nội đi 64 tỉnh thành /

Ngày :17/07/2013
5Tấn, 8Tấn, 10Tấn, 15Tấn / Chở hàng theo tuyến / TPHCM đi miền trung , Hà Nội và ngược lại /

Ngày :03/07/2013
Từ 1 tấn đến 30 tấn , Container / Vận chuyển hàng hóa / Nam(Sài Gòn) Trung(Đà Nẵng) - Bắc (HN) /

Từ 1 tấn đến 50 tấn / Vận tải hàng hóa / Bắc Trung Nam /

Ngày :01/07/2013
Từ 1 tấn đến 70 tấn / Vận chuyển hàng hóa nặng / Nam Trung Bắc /