Điện thoại thuê xe : 0908450742

Thuê xe tải Đà Nẵng


Ngày :30/07/2013
500Kg , 1 tấn , 2 tấn , 3.5 tấn / Chở hàng thuê / Tại Đà Nẵng đi các tỉnh lân cận /

Ngày :06/07/2013
Xe container 20 feet , 1 tấn đến 30 tấn / / HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HCM /

1.5 Tấn, 2.5 Tấn, 3.5 Tấn, 4 Tấn, 5 Tấn, 8 Tấn, 10 tấn, 15 Tấn, 30 Tấn / / Đà Nẵng đi Sài Gòn , miền Trung , /

Ngày :03/07/2013
Thuê xe container / Vận tải hàng hóa nặng / TPHCM - Đà Nẵng - Hà Nội /

Ngày :02/07/2013
1 tấn , 2 tấn , 2.5 tấn , 3.5 tấn , 10 tấn , 24 tấn / Vận tải hàng hóa / HCM - Gia Lai , Vinh , Huế , Đà Nẵng , Gia Lai /

Ngày :23/04/2013
11 tấn , 5 tấn , 8 tấn , 15 tấn , 20 tấn , Container thường , Container lạnh , Xe fooc / Vận chuyển hàng hóa / 2 chiều Hà Nội - Đà Nẵng - HCM /