Điện thoại thuê xe : 0908450742

Thuê xe tải Hà Nội


Ngày :23/04/2013
Thuê xe tải 10 tấn / / Vận chuyển hàng hóa Bắc Nam , Nam - Bắc /

1 tấn , 1.25 tấn , 1.5 tấn , 2 tấn , 5 tấn , 8 tấn , 11 tấn , 15 tấn / Vận chuyển hàng hóa , gửi hàng / Bắc Trung Nam (toàn quốc) /

5 tạ , 1 tấn , 1.25 tấn ,1.2 tấn / Vận chuyển hàng hóa / Hà Nội - Hải Phòng - KCN /

0.5 tấn (5 tạ) , 1 tấn , 0.75 tấn , 1.25 tấn / 2009 / Vận chuyển hàng hóa , dọn nhà , Hợp đồng vận chuyển dài hạn /

3.5 Tấn / Vận chuyển hàng hóa / Trong nội thành Hà Nội , Hà Nội đi các tỉnh /

8 tấn / Vận chuyển hàng hóa giá rẻ / Hà Nội đi Quảng Ngãi , Bình Định và các tỉnh lân cận /

11 tấn , 5 tấn , 8 tấn , 15 tấn , 20 tấn , Container thường , Container lạnh , Xe fooc / Vận chuyển hàng hóa / 2 chiều Hà Nội - Đà Nẵng - HCM /