Điện thoại thuê xe : 0908450742

Thuê xe tải Hải Phòng


Ngày :04/08/2013
1.25 tấn / Thuê xe chở hàng / Hà Nội , Hải Phòng , Bắc Ninh /

Ngày :15/07/2013
1.25 tấn đến 15 tấn / Thuê xe tải chở hàng / Hà Nội ,, Đà Nẵng , Hải Phòng , TPHCM /

Ngày :02/07/2013
5 tạ , 1 tấn , 1.25 tấn , 1.5 tấn , 2 tấn , 3 tấn , 5 tấn , 8 tấn , 10 tấn , 25 tấn / Vận chuyển hàng hóa / Tại Hải Phòng đi các nơi lân cận /

Ngày :23/04/2013
Thuê xe tải 10 tấn / / Vận chuyển hàng hóa Bắc Nam , Nam - Bắc /

5 tạ , 1 tấn , 1.25 tấn ,1.2 tấn / Vận chuyển hàng hóa / Hà Nội - Hải Phòng - KCN /

0.5 tấn (5 tạ) , 1 tấn , 0.75 tấn , 1.25 tấn / 2009 / Vận chuyển hàng hóa , dọn nhà , Hợp đồng vận chuyển dài hạn /