Điện thoại thuê xe : 0908450742

Thuê xe tải Hồ Chí Minh


Ngày :03/07/2013
Từ 1 tấn đến 30 tấn , Container / Vận chuyển hàng hóa / Nam(Sài Gòn) Trung(Đà Nẵng) - Bắc (HN) /

1.83 tấn / Cho thuê xe tự lái / Tự lái (không cần lái) /

Thuê xe container / Vận tải hàng hóa nặng / TPHCM - Đà Nẵng - Hà Nội /

Ngày :02/07/2013
Từ 1 tấn đến 50 tấn / Vận chuyển hàng hóa / TPHCM - Nha Trang và ngược lại /

1 tấn , 2 tấn , 2.5 tấn , 3.5 tấn , 10 tấn , 24 tấn / Vận tải hàng hóa / HCM - Gia Lai , Vinh , Huế , Đà Nẵng , Gia Lai /

500Kg , 1 tấn , 1.25 tấn , 2 tấn , 3 tấn / Vận chuyển hàng hóa , chuyển đồ , văn phòng / Thủ Đức đi nội thành , HCM đi các tỉnh /

Ngày :01/07/2013
Từ 1 tấn đến 70 tấn / Vận chuyển hàng hóa nặng / Nam Trung Bắc /

Taxi tải nhẹ , tại trọng dưới 5 tấn / Vận chuyển hàng hóa nhẹ , chuyển văn phòng / Vận tải TpHCM (nội thành) /

500 kg , 1 tấn , 1.25 tấn , 2 tấn / Vận chuyển hàng hóa nhẹ , chuyển nhà / Nội thành TPHCM , đi các tỉnh trong nước /