Điện thoại thuê xe : 0908450742

Thuê xe tải Vũng Tàu


Ngày :23/04/2013
1 tấn , 1.5 tấn , 2 tấn , 3 tấn , 5 tấn / Vận chuyển hàng hóa , dọn nhà / TPHCM đi Vũng Tàu , nội thành HCM /